Stichting Bloeiend Boerenland

Samen biodiversiteit bevorderen. Dat is ons belangrijkste doel. Wij willen dat burgers en boeren de handen ineen slaan om het uitsterven van insecten en vogelsoorten te voorkomen. Om het leven bovengronds te verbinden aan het leven ondergronds om daarmee de totale biodiversiteit te stimuleren. En dat is nodig, want het gaat slecht met de biodiversiteit in Nederland.

Begeleiding:

Bij Bloeiend Boerenland krijgt je persoonlijke begeleiding door Leo Bil: Na je bestelling neemt Leo contact met je op.

In het dagelijks leven ben ik als adviseur bodem en bemesting actief in de landbouw om boeren te adviseren over bemesting en bodemkwaliteit. Het valt mij op dat het ontbreekt aan voldoende en divers bodemleven. Boeren willen dit graag veranderen maar zitten klem tussen ecologisch en economisch verantwoorde bedrijfsvoering. De subsidies die de overheid hiervoor beschikbaar stelt gaan vaak op aan onderzoek e.d. voordat het bij de boer terechtkomt. Daar komt bij dat subsidies eindig zijn. Ik wilde daarom een stichting neerzetten met een uniek verbindend karakter. Burgers, boeren en loonwerkers die zich samen inzetten voor het bevorderen van de biodiversiteit boven en onder de grond. Dat is gelukt. Nu verder werken aan ons gezamenlijke doel: Nederlands boerenland in bloei zetten.

Leo Bil
Oprichter & Voorzitter