Gratis advies in gemeente Kaag en Braassem

Gemeente Kaag en Braassem doet mee met de campagne 1001ha zodat de melkveehouders uit de gemeente flinke korting krijgen op kruidenrijke grasmengsels. 

Vanuit de gemeente wordt daarnaast voor een aantal agrariërs de mogelijkheid geboden om gratis advies op te vragen over kruidenrijk grasland via de Groene Klaver.

De coöperatie De Groene Klaver zet zich in voor natuur en landschap en heeft expertise in het realiseren van kruidenrijk grasland. Naast advies van zaadleveranciers kunnen zij extra begeleiding bieden bij het tot stand brengen van kruidenrijk grasland. De gemeente stelt financiële middelen beschikbaar voor advies, waarbij De Groene Klaver naast pH-metingen ook onderzoekt wat de mogelijkheden zijn voor het realiseren van een kruidenrijk grasland perceel, welke zaadmengsels geschikt zijn en hoe dit past binnen de bedrijfsvoering. Ook wordt gekeken naar de mogelijkheden om aan te sluiten bij beheerpakketten binnen het ANLb-programma.

Je kan contact opnemen via secretaris@degroeneklaver.nl of 06-11607058.