1001ha groenbemesters

Op naar 1001 hectare biodiverse groenbemesters

Steeds meer akkerbouwers houden in de winter hun akkers bedekt met gewassen. Vaak is dat met een enkele soort of een simpel mengsel. Maar wanneer akkerbouwers kiezen voor een wat duurder biodivers mengsel met vlinderbloemigen, is dat beter voor de bodem en de biodiversiteit. Bovendien wordt er stikstof vastgelegd en hoeft er in het vervolggewas minder (kunst)mest gebruikt te worden. En daarmee hebben we dubbel winst voor het klimaat: een gezondere bodem bevat meer koolstof en bodemleven. En minder kunstmest, betekent minder uitstoot van CO₂.

In de zomer van 2022 konden 40 Zeeuwse akkerbouwers ieder korting krijgen voor 5 hectare soortenrijke groenbemestermengsels, dankzij een bijdrage van de provincie Zeeland. Aankomende zomer hopen we deze campagne landelijk uit te rollen.  

Iedereen – Rijk, provincies, gemeenten, bedrijven, burgers – kan helpen! Hoe meer mensen een bijdrage doen, hoe meer akkerbouwers er meedoen! Zo zorgen we samen voor meer biodiverse akkers en besparen we meer CO₂. 

Lees ook in Nieuwe Oogst