Eytemaheert

'Oude grasmat willen we behouden. Oud grasland is namelijk heel weerbaar, vooral tegen droogte. '

Maurits en Jessica Tepper van boerderij Eytemaheert houden Groninger Blaarkoppen (dubbeldoel) op 82 hectare en zijn 100% grasgevoerd. Ze hebben een eigen begrip bedacht voor hun systeem: de Natuurbuurderij. Op de Natuurbuurderij zijn uitsluitend oude graslanden te vinden. Toen zij vorig jaar 48 hectare van de buurman kochten, wisten ze meteen: deze oude grasmat willen we behouden. Oud grasland is namelijk heel weerbaar, vooral tegen droogte: Maurits en Jessica hoeven hun percelen nooit te beregenen.  

Daarom besloot het echtpaar afgelopen najaar de nieuw aangekochte percelen door te zaaien met klavers. Om openscheuren van de oude grasmat te vermijden, hebben ze een wiedeg gebruikt. Eerst het gras kort maaien, daarna eggen, harken, zaad uitstrooien, nogmaals eggen en met een landrol narollen.  

Het effect mag er zijn: de klavers zijn overal tussen het gras te zien. ”Op sommige plekken hebben we zelfs klaverhaarden, met meer klaver dan gras”, aldus Maurits. De kruiden, die dit voorjaar zijn ingezaaid, zijn nu ook langzaamaan aan het opkomen.  ”Wat ik heel duidelijk zie is dat je de natuur zijn werk moet laten doen. De grasmat zit er al zo lang, die heeft zichzelf volledig aangepast aan het gebied en het klimaat. Met de kruiden en klavers die je daaraan toevoegt optimaliseer je dat nog eens. Als je alles zwart maakt hebben de klavers en kruiden geen concurrentie, en staat het er gelijk. Met deze methode heb je meer geduld nodig, maar blijft het uiteindelijk ook langer staan.” 

Maurits verwacht dat ze dankzij een slim beheersysteem niet opnieuw hoeven door te zaaien. ”Je wil zorgen dat je een systeem hebt dat min of meer zelfvoorzienend is, waarin je zo min mogelijk interventies hoeft te doen.” Op de weidepercelen krijgen de koeien elke acht uur een nieuw perceel om te begrazen. Die percelen zijn zo groot dat ze net voldoende drogestof bevatten voor die 8 uur. Een half voetbalveld, of als er veel gras staat nog minder. De koeien bepalen zelf wanneer ze naar de robot gaan. Met dit systeem wordt elk perceel om de 3 weken beweid. De weidepercelen worden om de drie begrazingsbeurten gemaaid.

Op de maaipercelen doen Maurits en Jessica aan actief maaien: elke 4 weken op 7 centimeter. ”Zo komt het groeiproces niet stil te staan en behoud je een vochtige grond. En de kruiden krijgen rustig de tijd om te settelen.” De maaipercelen worden niet beweid of beperkt beweid. Tot slot beheren de natuurboeren ook percelen van Staatsbosbeheer, die pas na 15 juni worden gemaaid. Daar staan tussen het lange gras allerlei inheemse kruidensoorten, die zelf zijn neergestreken.

Maurits: ‘‘Je hoeft niet op alle percelen alles. De truc is om een mozaïeksysteem te creëren van percelen met intensief kruidenrijk, extensief kruidenrijk en grasklaver op verschillende percelen combineert. Zo heb je qua biodiversiteit een optimale dekking.” 

Meer weten over de Eytemaheert en hun duurzame plan voor de veehouderij rondom Natura2000 gebieden? Lees het in de Volkskrant. 

Over de boerderij

Contactpersoon

Maurits Tepper

Soort bedrijf

Melkveehouder

Plaats

Leutingewolde