Cruydt-Hoeck

Hoe groter de biodiversiteit, hoe gezonder en weerbaarder het ecosysteem

Cruydt-Hoeck is een inheemse zaden en plantenkwekerij met een missie: impact maken voor biodiversiteitsherstel

Inheemse planten van autochtone herkomst zijn het meest waardevol voor insecten. Op onze kwekerij kweken, oogsten en schonen we inheemse zaden van autochtone herkomst voor wildebloemenweides. Met meer dan 40 medewerkers, 50 hectare en meer dan 45 jaar ervaring is Cruydt-Hoeck dé leverancier voor jouw project waar biodiversiteit het doel is.
Waarom doen we wat we doen?
Biodiversiteit maakt leven mogelijk, zonder gaat niet. De biodiversiteit is essentieel voor het in stand houden van ecosystemen en daarmee een gezonde leefomgeving.
Hoe werken wij?
Genetische diversiteit en soortechtheid zijn heel belangrijk binnen ons proces. Zo hebben we niet alleen verschillende inheemse plantensoorten, maar proberen we ook diversiteit aan wilde genen te hebben en te houden.

Drie mengsels van Cruydthoeck worden met korting aangeboden: 

  • Extensief doorzaai voor droge zandgrond
  • Extensief doorzaai voor vochtige zandgrond
  • Extensief doorzaai voor zware gronden; klei, zanderige klei en leem. 
 
Landbouwgrond die uit productie wordt gehaald en als bestemming (agrarische) natuur krijgt, ontwikkelt zich vaak moeizaam naar een meer kruidenrijke vegetatie. Om dit proces te versnellen, heeft Cruydthoeck mengsels ontwikkeld die doorgezaaid kunnen worden in een bestaand weiland, mits de productie al wat naar beneden is gebracht. Omdat het in het buitengebied plaatsvindt, is het van het grootste belang om hiervoor autochtone zaden te gebruiken. Zo zorg je voor een versnelde ontwikkeling van het N12.02-natuurdoeltype.

Extensief autochtoon kruidenmengsel:

  • Speciaal voor verbeteren van biodiversiteit: voor versnelde ontwikkeling van het N12.02-natuurdoeltype
  • Drie mengsels voor verschillende grondtypen. 
  • 17-20 soorten kruiden en klavers
  • Geschikt voor extensief beheer en jongveebegrazing
  • Twee maal per jaar maaien en hooien, maaisel geschikt als voer
  • Ontheffing bij SKAL mogelijk
  • 2,5 kg/hectare
 

Persoonlijke begeleiding? Neem contact op met administratie@cruydthoeck.nl of bel +31516441144