Help mee voor meer kruidenrijke weilanden rondom Amsterdam

Het landschap en de boeren rond de steden Haarlem, Hoofddorp, Zaanstad, Purmerend en Amsterdam kunnen wel een oppepper gebruiken. Dertien partijen slaan de handen ineen om een mooier en groener landschap in de Metropoolregio Amsterdam te ontwikkelen: De Groene Stelling

In een gebied van maar liefst 25.000 hectare midden in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) wordt ingezet op gezond voedsel uit een prachtig, biodivers en toegankelijk landschap, dichtbij de stad. Meer ruimte voor natuur, recreatie en klimaatadaptatie en meer gezond voedsel direct van de boer naar de consument.

De crowdfundingscampagne 1001ha kruidenrijk grasland van Urgenda helpt de boeren met korting op kruidenrijke grasmengsels, en jij kunt helpen met de crowdfunding! Elke 15 euro staat voor 1000m2 kruidenrijk grasland en dat is beter voor klimaat, koe en biodiversiteit. 

Doneer je ook zodat boeren rondom Amsterdam meer kunnen doen voor bodem, insecten en weidevogels? Doneer je ook zodat boeren rondom Amsterdam meer kunnen doen voor bodem, insecten en weidevogels?