Pilot: doorzaaien met drone 

Urgenda betaalt door- of inzaaien met drone bij 5 melkveehouders. Interesse? Lees verder en meld je aan!

Zaaien met een drone is een nieuwe methode om grasland met diverse kruiden te handhaven en daarmee te sturen op de hoeveelheid en kwaliteit van het rantsoen.   

Doorzaaien van grasland met een drone geeft goede resultaten wanneer de zaden zitten ingepakt in kleine bolletjes. De drone vliegt een route en werpt de bolletjes op de gewenste plekken. De bolletjes, gemaakt van alleen natuurlijke grondstoffen, kunnen goed vocht vasthouden en zijn geschikt om de zaden in te laten kiemen. Na het kiemen ontwikkelen zich kleine kiemplantjes waarvan de wortels makkelijk de bodem in groeien. 

Enkele voordelen van doorzaaien met een drone op een rij: 

   • Niet meer tijdens het zaaien over het land rijden. Dit voorkomt sporen in het grasland en voorkomt extra bodemverdichting. 
   • Geen grondbewerking nodig omdat de zaden in de bolletjes kiemen 
   • Hele percelen of pleksgewijs zaaien met gewenste soorten is mogelijk 
   • Kiemende zaden groeien goed door in de bodem om zich te vestigen in bestaand grasland 
   • Meer zaaimomenten benutten op bijvoorbeeld te natte percelen 
   • Sneller zaaien zonder hindernissen van sloten en greppels 
   • Zaaien voor maaien of beweiden is mogelijk zonder het grasland te verstoren 
   • Drone zaaien is een fossielvrije zaaimethode 

  Het bedrijf Qlobel is in 2020 begonnen met doorzaaien van grasland met drones op zandgronden om de drones en de zaadbolletjes te ontwikkelen. In het voorjaar van 2023 zijn ze ook gestart op klei en veengrond. Bij klei- en veengronden kan je eerder zaaien dan normaal, waarmee schade door te rijden over te vochtig grasland wordt voorkomen. Bij zandgrond is een bijkomend voordeel dat je sneller meer kruiden hebt op drogere plekken, die zorgen voor een betere vochthuishouding. Lees en kijk ook op Nieuwe Oogst.   

  Qlobel is in samenwerking met Wij.Land en het Louis Bolk Instituut een onderzoek gestart bij verschillende boeren (in totaal 200 hectare grasland).

  De WUR doet momenteel onderzoek naar doorzaaien met een drone. Ondertussen wil Urgenda een vijftal 1001ha-boeren ervaring laten opdoen, want fossiele brandstoffen besparen, dat willen we stimuleren!

  Wil jij het eens proberen? Voor vijf boeren betalen wij de kosten!  Geef ons je motivatie.

  Aanmelden kan niet meer! Vijf boeren zijn geselecteerd.

  Deel dit

  Meer nieuws

  IMG_1291
  06.05.2024

  Bezoek een kruidenrijk perceel op de Open Middag Kruidenrijk Grasland!

  Op 5 juni organiseren we de landelijke Open Dag Kruidenrijk Grasland! Op deze dag kan iedereen die dat leuk vindt, een kijkje nemen op een...
  saladebuffet-bio
  21.04.2024

  Limburg krijgt er 700 hectare kruidenrijke akkers en weilanden bij

  Melkveehouders en akkerbouwers in Limburg kunnen flinke korting krijgen op bloemrijke zaadmengsels voor weilanden en akkers. Provincie Limburg investeert namelijk in de samenwerking tussen de...
  Grazende koeien in saladebuffer-smal
  11.03.2024

  Positieve resultaten bij meerjarig onderzoek kruidenrijk grasland

  Het Louis Bolk Instituut, Wageningen University & Research en de Vlinderstichting hebben gedurende twee jaar een grootschalig onderzoek uitgevoerd naar kruidenrijk grasland op zandgrond. In...